Министерство на земеделието


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
******************
Телефон:
******************
Ел. поща:
******************
конкурс, обявен в административния регистър за назначаване на главен експерт в дирекция "Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция" към Министерство на земеделието, храните и горите. Бих желала да получа отговор на каква нормативна или друга база са посочени изискващите се допълнителни умения и квалификации за тази длъжност. За обратна връзка и получаване на изискуемата информация, моля да използвате следния e-mail адрес: plamena.stoqnova4@abv.bg Прикрепям файл с обявланието на конкурса в регистъра.

Решение


Дата:
Приложени документи
Отговор ВОП 02-127 - без лични данни.docx