Агенция за социално подпомагане


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
******************
Телефон:
******************
Ел. поща:
******************
Здравейте, правя студентско проучване и ме интересува следната информация - ако даден държавен служител се издигне до V старши ранг в изпълнителна агенция на него прави ли му се предложението да вземе длъжността ,,началник на сектор"?

Решение


Дата: