Агенция за социално подпомагане


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
******************
Телефон:
******************
Ел. поща:
******************
През периода от 01.01.2019г до 31.12.2021г (или до датата на изготвяне на отговора), колко съгласувателни становища по чл.6, ал.1, т.15 от Закона за социално подпомагане са търсени и съответно дадени от Агенцията за социално подпомагане по проекти на наредби - приемани от общшинските съвети, свързани с правата на хората с увреждания. Предвид очаквания неголям брой, моля в отговора да се посочат изчерпателно кои общински съвети, кои техни наредби са съгласували. Благодаря предварително!

Решение


Дата: