Министерство на икономиката и индустрията


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
******************
Телефон:
******************
Ел. поща:
******************
В съответствие с българския Закон за достъп до обществена информация отправям молба за предоставяне на следните публични данни относно откази за износ на оръжие. Бих желала да получа достъп до следните документи: Доклади за всички лицензи за износ на оръжия, които са били отказани в периода януари 2011 г. - декември 2021 г., по стандартизирани видове оръжия (категория от Общия списък на оръжията на ЕС (ML)); Ако е налична, моля за следната информация за всеки отказ за издаване на лиценз за оръжие в CSV файл; Предвидено местоназначение за износ; Подкатегории от военния и двойния списък и описание на стоките, технологиите и услугите, предназначени за износ по всеки лиценз; Марка и модел на всяко оръжие по лиценза; Наименование на завода и производителите; Дружество, което произвежда тези части; Точна дата на отхвърляне; Стойност на лиценза; Пълни причини за отказа (включително кои критерии за отказ са били приложени); Данни за двойна употреба; Данни за крайния потребител; Дружества, кандидатстващи за лиценз; Брой консултации от други държави-членки на ЕС; Уникален идентификационен номер (ИД) за всеки отказ на национален лиценз; Уникален идентификационен номер (ID) за всеки отказ на лиценз на Европейския съюз= 3. Ако има такива, всички вътрешни съобщения (включително, но не само, протоколи от срещи, размяна на имейли, слайдове от презентации и т.н.), отнасящи се до отказа на тези лицензи за износ на оръжие. 4. Ако са налични, всички вътрешни разследвания, които са били проведени във връзка с опитите на национални дружества да заобиколят забраните за износ в периода януари 2011 г. - декември 2021 г.. 5. Моля, посочете броя на случаите, в които между януари 2011 г. и декември 2021 г. България е инициирала консултации във връзка със заявления за лиценз за износ, които вече са били отхвърлени от една или повече държави - членки на ЕС. 6. Какви бяха резултатите от тези консултации? 7. Ако е възможно, моля, представете подробна информация за всяка от инициираните консултации. 8. Ако е налично, в случаите, когато лицензи са били издадени след консултациите, разгледани в точка 5 по-горе, обяснение на основанията за вземане на решение, че решенията на първоначално отказалата(ите) държава(и) са били погрешни [или алтернативно, всякаква комуникация (включително, но не само - протоколи от срещи, размяна на имейли, слайдове от презентации и т.н.) относно всяко решение за издаване на лиценз въпреки отказите на една или повече други държави - членки на ЕС]. Бих желала искането да бъде подадено по електронен път като прикачен файл по електронната поща: beatriz@lighthousereports.nl В случай че има такси, ще Ви бъда благодарна, ако ме информирате за общия размер на таксите предварително, преди да изпълните искането ми. Ако имате някакви въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с мен по електронната поща за допълнителни разяснения по това искане. Предварително Ви благодаря за съдействието по този въпрос. С уважение,

Решение


Дата: