Министерство на вътрешните работи


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
******************
Телефон:
******************
Ел. поща:
******************
От министъра на МВР относно казус на територията на Първо ПУ, ОД МВР-Варна

Решение


Дата: