Общинска администрация - Стара Загора


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
******************
Телефон:
******************
Ел. поща:
******************
1. Каква е основната месечна заплата на кмета на общината? 2. Какви са основните месечни заплати на всеки от заместник-кметовете? 3. Кога е направено последното увеличение на основните месечни заплати на кмета и зам.-кметовете и с колко % е било то? 4. Има ли, ако да, какви са добавките, които се получават към основната месечна заплата?

Решение


Дата: