Министерство на вътрешните работи


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Имена:
******************
Телефон:
******************
Ел. поща:
******************
1. От 01.11.2020 г. до днешна дата колко заповеди за принудителни административни мерки: връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна на основание чл. 39а, ал. 1, т. 2 от ЗЧРБ и експулсиране на основание чл. 39а, ал. 1, т. 3 от ЗЧРБ са издадени на лица без гражданство с палестински произход и граждани на държавата Палестина? Моля да предоставите информацията с разбивка по региони в Палестина - Ивицата Газа, Западния бряг и Източен Йерусалим, държави, месеци, пол, възраст и вид мярка. 2. От 01.11.2020 г. до днешна дата, колко принудителни административни мерки по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЧРБ, наложени по т. 1 са успешно изпълнени спрямо лица без гражданство с палестински произход и граждани на държавата Палестина? Моля да предоставите информацията с разбивка по държави, месеци, пол, възраст и вид мярка. 3. Колко са заповедите за принудителни административни мерки по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЧРБ на лица без гражданство с палестински произход и граждани на държавата Палестина, които са били издадени преди 01.11.2020 г., но са били успешно изпълнени през периода 01.11.2020 г. до днешна дата? Моля да предоставите информацията с разбивка по държави, месеци, пол, възраст и вид мярка. 4. Колко заповеди за принудителни административни мерки по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЧРБ на лица без гражданство с палестински произход и граждани на държавата Палестина са били издадени и изпълнени от 01.01.2010 г. до момента? Моля да предоставите информацията с разбивка по години, региони в държавата Палестина, държави, месеци, пол, възраст и вид мярка. 5. От 2010 г. до днешна дата, колко лица без гражданство с палестински произход и граждани на държавата Палестина от Ивицата Газа са върнати или експулсирани по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЧРБ в: Сирия, Ливан, Ивицата Газа, Западния Бряг, Йордания, Турция или друга държава? Моля да предоставите информацията с разбивка по години, региони в държавата Палестина, държави, месеци, пол, възраст и вид мярка. 6. Коя е израелската институция, която кореспондира с българските органи и подпомага издаването на разрешения за влизане на територията на Израел и преминаване в територията на Газа през граничен пункт „Ерез“ на лица без гражданство с палестински произход и граждани на държавата Палестина със заповеди за връщане или експулсиране по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЧРБ? 7. Какъв е приблизителният срок, който изминава от издаването на заповедта за връщане или експулсиране по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЧРБ на лицата без гражданство с палестински произход и гражданите на държавата Палестина до действителното изпълнение на принудителната административна мярка?

Решение


Дата: