Общинска администрация - Благоевград


Рег. №: | | Дата рег.: | Срок:
| |
Наименование:
Информационна агенция "Благоевград Нюз"
Седалище:
******************
Телефон:
******************
Ел. поща:
******************
1. Справка, относно служители на община Благоевград, ползващи общински жилища. 2.Справка, относно това, ползвано ли е общинско жилище от Таня Борисова Спасова/бивш служител на общ.Благоевград/, кога е настанена и отговаряла ли е на условията за настаняване. С чия заповед е настанена? 3. Освободено ли е жилището и кога, както и какви са причините, които са наложили освобождаването? 4. В какво състояние е даден апартамента, правени ли са ремонти и за чия сметка са въпросните? 5. Ползвали ли са служители на община Благоевград, облекчени условия за ползване на общински жилища?

Решение


Дата:
Решение №ЕО-Б-018/20.01.2020г. на Кмета на Община Благоевград