Заявление

Подаване на заявление за достъп до обществена информация.

Търсене

Обществена информация, публикувана на платформата.

Видео инструкции

Инструкции за работа с платформата за достъп на обществена информация.

Документи

Нормативни документи: закони, инструции, наредби.

Статистика

 
 

Контакти

 
 

Платформата за достъп до обществена информация е създадена и се поддържа от администрацията на Министерския съвет съгласно чл. 15в, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Представлява единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява електронно целия процес по подаване и разглеждане на заявление за достъп до информация, препращане по компетентност при необходимост, предоставяне на решение и публикуване на съответната информация от задължените по Закона за достъп до обществена информация субекти при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни.