Заявления: 218
Общинска администрация - Столична община | Рег. №: 1690624054820-29.07.2023
Дата на подаване: 29.07.202319558 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив | Рег. №: 1690597399705-29.07.2023
Дата на подаване: 29.07.202333 | Статус: Одобрено
Общинска администрация - Берковица | Рег. №: 1691486174647-08.08.2023
Дата на подаване: 08.08.20236 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Общинска администрация - Брусарци | Рег. №: 1691486363084-08.08.2023
Дата на подаване: 08.08.202313 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Общинска администрация - Монтана | Рег. №: 1691486221005-08.08.2023
Дата на подаване: 08.08.20239 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Национална агенция за приходите | Рег. №: 1691568710724-09.08.2023
Дата на подаване: 09.08.202311 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Общинска администрация - Благоевград | Рег. №: 1691653057049-10.08.2023
Дата на подаване: 10.08.20238 | Статус: Очаква регистрация при задължен субект
Общинска администрация - Благоевград | Рег. №: 1691651463715-10.08.2023
Дата на подаване: 10.08.20232 | Статус: Очаква регистрация при задължен субект
Министерство на образованието и науката | Рег. №: 1691402253923-07.08.2023
Дата на подаване: 07.08.20237 | Статус: Одобрено
Общинска администрация - Омуртаг | Рег. №: 1691501298030-08.08.2023
Дата на подаване: 08.08.20232 | Статус: Одобрено