Заявления: 527
Общинска администрация - Кърджали | Рег. №: 1665127597999-07.10.2022
Дата на подаване: 07.10.202213 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Областна администрация - Русе | Рег. №: 1666337636093-21.10.2022
Дата на подаване: 21.10.202221 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
(препратенo по компетентност от: Министерство на околната среда и водите)
Изпълнителна агенция по околна среда | Рег. №: 1664182867739-26.09.2022
Дата на подаване: 18.10.20228 | Статус: Одобрено
Министерство на вътрешните работи | Рег. №: 1666876521618-27.10.2022
Дата на подаване: 27.10.20224 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Общинска администрация - Созопол | Рег. №: 1667572279234-04.11.2022
Дата на подаване: 04.11.202214 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Общинска администрация - Малко Търново | Рег. №: 1667571963712-04.11.2022
Дата на подаване: 04.11.20227 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Общинска администрация - Стара Загора | Рег. №: 1667573290619-04.11.2022
Дата на подаване: 04.11.20228 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Министерство на околната среда и водите | Рег. №: 1665578550933-12.10.2022
Дата на подаване: 12.10.20227 | Статус: Информацията не съществува