Заявления: 437
Агенция за социално подпомагане | Рег. №: 1637589565652-22.11.2021
Дата на подаване: 22.11.2021204 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Общинска администрация - Благоевград | Рег. №: 1637577702261-22.11.2021
Дата на подаване: 22.11.2021187 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Общинска администрация - Гълъбово | Рег. №: 1638897295981-07.12.2021
Дата на подаване: 07.12.2021191 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Общинска администрация - Велинград | Рег. №: 1638350910275-01.12.2021
Дата на подаване: 01.12.2021122 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Областна дирекция на МВР - Смолян | Рег. №: 1637759322026-24.11.2021
Дата на подаване: 24.11.2021144 | Статус: Информацията не съществува
Общинска администрация - Раднево | Рег. №: 1637334784230-19.11.2021
Дата на подаване: 19.11.202113 | Статус: Одобрено
Агенция за социално подпомагане | Рег. №: 1638868240903-07.12.2021
Дата на подаване: 07.12.202111 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Министерство на икономиката и индустрията | Рег. №: 1639994916179-20.12.2021
Дата на подаване: 20.12.20212 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка