Заявления: 186
(препратенo по компетентност от: Министерство на вътрешните работи)
Областна дирекция на МВР - Варна | Рег. №: 1674489461716-23.01.2023
Дата на подаване: 25.01.202318540 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" | Рег. №: 1676037833735-10.02.2023
Дата на подаване: 10.02.202318518 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Национален осигурителен институт | Рег. №: 1675426616249-03.02.2023
Дата на подаване: 03.02.202318565 | Статус: Неодобрено
Изпълнителна агенция по околна среда | Рег. №: 1675864770823-08.02.2023
Дата на подаване: 08.02.202318524 | Статус: Информацията не съществува
Агенция по заетостта | Рег. №: 1674760337632-26.01.2023
Дата на подаване: 26.01.202318540 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Комисия за енергийно и водно регулиране | Рег. №: 1675865607878-08.02.2023
Дата на подаване: 08.02.202318523 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Министерство на регионалното развитие и благоустройството | Рег. №: 1676023679016-10.02.2023
Дата на подаване: 10.02.202318519 | Статус: Информацията не съществува
Министерство на образованието и науката | Рег. №: 1675846790199-08.02.2023
Дата на подаване: 08.02.202311 | Статус: Частично одобрено
Общинска администрация - Столична община | Рег. №: 1675805872518-07.02.2023
Дата на подаване: 07.02.202313 | Статус: Одобрено
Държавна агенция за закрила на детето | Рег. №: 1676718877333-18.02.2023
Дата на подаване: 18.02.202316 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка