Заявления: 285
(препратенo по компетентност от: Общинска администрация - Столична община)
Районна администрация - Слатина | Рег. №: 1647957836298-22.03.2022
Дата на подаване: 25.03.202265 | Статус: Одобрено
(препратенo по компетентност от: Общинска администрация - Столична община)
Районна администрация - Оборище | Рег. №: 1647957836298-22.03.2022
Дата на подаване: 25.03.202252 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Районна администрация - Люлин | Рег. №: 1648732044467-31.03.2022
Дата на подаване: 31.03.202232 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Общинска администрация - Столична община | Рег. №: 1648566181533-29.03.2022
Дата на подаване: 29.03.202230 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Общинска администрация - Столична община | Рег. №: 1648221942808-25.03.2022
Дата на подаване: 25.03.202231 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
(препратенo по компетентност от: Общинска администрация - Столична община)
Районна администрация - Връбница | Рег. №: 1647957836298-22.03.2022
Дата на подаване: 25.03.202242 | Статус: Одобрено
Районна администрация - Южен | Рег. №: 1649673843033-11.04.2022
Дата на подаване: 11.04.202233 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
(препратенo по компетентност от: Общинска администрация - Столична община)
Общинска администрация - Столична община | Рег. №: 1647937836258-22.03.2022
Дата на подаване: 25.03.202232 | Статус: Одобрено
Общинска администрация - Каварна | Рег. №: 1650528625267-21.04.2022
Дата на подаване: 21.04.202245 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Общинска администрация - Столична община | Рег. №: 1650451226882-20.04.2022
Дата на подаване: 20.04.202235 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка