Заявления: 166
Министерство на вътрешните работи | Рег. №: 1659357184880-01.08.2022
Дата на подаване: 01.08.202217 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Общинска администрация - Бургас | Рег. №: 1659365891855-01.08.2022
Дата на подаване: 01.08.20228 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Областна дирекция на МВР - Кърджали | Рег. №: 1659683005642-05.08.2022
Дата на подаване: 05.08.20225 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Министерство на регионалното развитие и благоустройството | Рег. №: 1659532253292-03.08.2022
Дата на подаване: 03.08.202210 | Статус: Одобрено
(препратенo по компетентност от: Министерство на културата)
Национален институт за недвижимо културно наследство | Рег. №: 1659186763969-30.07.2022
Дата на подаване: 11.08.202212 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
(препратенo по компетентност от: Районна администрация - Панчарево)
Общинска администрация - Столична община | Рег. №: 1658315673766-20.07.2022
Дата на подаване: 03.08.20228 | Статус: Одобрено
Министерство на външните работи | Рег. №: 1659741244071-06.08.2022
Дата на подаване: 06.08.202212 | Статус: Информацията не съществува
(препратенo по компетентност от: Министерство на финансите)
Министерство на външните работи | Рег. №: 1659599413987-04.08.2022
Дата на подаване: 08.08.202217 | Статус: Одобрено
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" | Рег. №: 1659530832077-03.08.2022
Дата на подаване: 03.08.202243 | Статус: Одобрено