Заявления: 250
Общинска администрация - Самоков | Рег. №: 1652102484856-09.05.2022
Дата на подаване: 09.05.202225 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Министерство на вътрешните работи | Рег. №: 1652341263356-12.05.2022
Дата на подаване: 12.05.202216 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Министерство на финансите | Рег. №: 1652270613144-11.05.2022
Дата на подаване: 11.05.202210 | Статус: Информацията не съществува
Дирекция за национален строителен контрол | Рег. №: 1652727284475-16.05.2022
Дата на подаване: 16.05.202212 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Министерски съвет и неговата администрация | Рег. №: 1652795003018-17.05.2022
Дата на подаване: 17.05.202219 | Статус: Оставено без разглеждане
Агенция по обществени поръчки | Рег. №: 1653263933758-23.05.2022
Дата на подаване: 23.05.202214 | Статус: Очаква регистрация при задължен субект
Общинска администрация - Ветрино | Рег. №: 1652972497831-19.05.2022
Дата на подаване: 19.05.202213 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка
Национален институт за недвижимо културно наследство | Рег. №: 1652992823280-19.05.2022
Дата на подаване: 19.05.20228 | Статус: Регистрирано/в процес на обработка