Заявления за достъп до обществена информация, разпределени по задължени субекти и статус за полугодие. Всеки файл съдържа информация за едно полугодие от съответна година.

Най-долният файл съдържа обобщена статистика от 1 януари 2019 г. до посочената дата.