Информация за подадени заявления по задължен субект, тип заявител и статус на месечна база от 2019 г. към настоящия момент може да намерите в приложените файлове. Всеки архивен файл се състои от 12 файла, съдържащи информация за отделните месеци от съответната година.