Заявление от Сдружение за аграрни и екологични проекти - ГЕО до от 19.04.2024

Рег. №: 1715863095-16.05.2024 | Регионална дирекция по горите - Пловдив | Одобрено | Дата на подаване: 19.04.2024 | Срок:

Сдружение за аграрни и екологични проекти - ГЕО |

0895769135 | vkadrinov@gmail.com | ул. Кирил Христов № 2 |

1. „ Копие от Заповед № 1244/17.09. 1958 г. на МГГП, с която на Окръжен народен съвет Пловдив са предоставени площи за създаване на Лесопарк Родопи“,

2. „ Копие от Заповед № 1883/21.10. 1968 г. на МГГП, с която на Окръжен народен съвет Пловдив са предоставени площи за създаване на Лесопарк Родопи“,

3. „ Копие от Заповед № 335/05.02. 1975 г. на МГГП, с която на Окръжен народен съвет Пловдив са предоставени площи за включването им в границите на Лесопарк Родопи“;

Решение


Дата: 16.05.2024

На основание чл.3, ал.1, чл.28, ал.2 във вр. с чл. 30, ал.1 и чл.34, ал.1 от

Закона за достъп до обществена информация - срокът за предоставяне е удължен с 10 дни


Документи:

1 Няма описание
2 Няма описание

42

Дата Процес
16.05.2024 15:38 Крайно решение (Одобрено)