Заявление от Физическо лице до от 17.05.2024

Рег. №: 1715949154-17.05.2024 | Министерство на образованието и науката | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 17.05.2024 | Срок:31.05.2024

Физическо лице |

Закон за училищно и предучилищно образование

73

Дата Процес
17.05.2024 15:32 Подаване на заявление