Заявление от Физическо лице до от 20.05.2024

Рег. №: 1716215413-20.05.2024 | Министерство на вътрешните работи | Информацията не съществува | Дата на подаване: 20.05.2024 | Срок:03.06.2024

Физическо лице |

Желая да ми предоставена информация относно въпросите, зададени в прикачения подписан с КЕП файл, свързани с лицата без гражданство в Република България.

Решение


Дата: 31.05.2024

Уведомление за оставено без разглеждане заявление - липсва описание на исканата информация.

53

Дата Процес
20.05.2024 17:30 Подаване на заявление
31.05.2024 10:13 Крайно решение (Информацията не съществува)