Заявление от Юридическо лице до от 10.06.2024

Рег. №: 1718024282-10.06.2024 | Общинска администрация - Якоруда | Регистрирано/в процес на обработка | Дата на подаване: 10.06.2024 | Срок:25.06.2024

Юридическо лице |

УВАЖЕМИ/А Г-Н/Г-ЖО КМЕТ,

Във връзка с новостартиращ проект с търговски цели, с наименование „Tripco“, осъществяван чрез дружеството „Трипко“ ЕООД, с ЕИК: 204851979, свързан с изграждането на първата национална, централизирана и дигитализирана база данни за обществения транспорт в страната, с цел по-лесна за пътниците откриваемост на маршрути и предварително закупуване на билети от обществения транспорт в Р. България, г-жа Манева работи над изграждането на дигитален пътеводител за обществено ползване и актуална и единна база със статични и динамични данни за всички видове транспорт от обществено-транспорната мрежа, който ще се използва от пътниците за улеснено осъществяване на техните пътувания в страната.

За целите на проекта се изготвят:

- Български регистър на спирките (БРС), който ще съдържа информация за най-съществените особености на всяка гара и спирка, каквито са нейното наименование, геолокацията и вид на обслужвания транспорт;

- Български Обществено-Транспортен Регистър (БОТР), в който ще бъдат включени разписанията на всички маршрути от обществено-транспортната мрежа, превозващи пътници.

И двата регистъра, ще отговарят на европейските стандарти за статични и динамични данни - NeTEx и SIRI.

Във връзка с горното, г-жа Манева има нужда от следната информация:

  1. Обществен транспорт: данни за геолокацията на всички спирки на територията на общината, с техните имена, идентификатор, вид на обслужван транспорт
  2. Обществен транспорт: оперативна информация;
  3. Обществен транспорт: информация за местоположението на превозните средства в реално време;
  4. Обществен транспорт: информация за тарифи и начини за покупка на билети;
  5. Данни за мрежата от велосипедна инфраструктура;
  6. Данни за пешеходна мрежа;
  7. Актуална справка с кои фирми са сключени договорите за обслужване на съответните направления.

Уважаеми/а г-н/ г-жо Кмет, молим за Вашето компетентно мнение и съдействие, за получаването на нужната на проекта „Трипко“ информация и бази данни.

Дата: 10.06.2024 г. С уважение: Мануела Манева

27

Дата Процес
10.06.2024 15:58 Подаване на заявление
10.06.2024 17:45 Изпратено към деловодна система
11.06.2024 08:15 Потвърждение от деловодна система