Заявление от Физическо лице до от 11.06.2024

Рег. №: 1718109546-11.06.2024 | Общинска администрация - Трън | Неодобрено | Дата на подаване: 11.06.2024 | Срок:25.06.2024

Физическо лице |

Заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ

Решение


Дата: 21.06.2024

На основание чл.25, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация, заявлението остава без разглеждане, тъй като в него не се съдържат данните по чл.25, ал.1, т.1 и т.2 от ЗДОИ.

14

Дата Процес
11.06.2024 15:39 Подаване на заявление
21.06.2024 16:46 Крайно решение (Неодобрено)