Заявление от Физическо лице до от 11.06.2024

Рег. №: 1718115446-11.06.2024 | Министерство на вътрешните работи | Препратено по компетентност | Дата на подаване: 11.06.2024 | Срок:27.06.2024

Физическо лице |

Какви средства са изплатени или предстоят да бъдат изплатени на неправителствени организации (НПО) по проекти или други инициативи от повереното Ви министерство, второстепенните разпоредители с бюджет към него, държавни предприятия и търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала, през периода 1.01.2023 г. до 11.06.2024

Моля, информацията да съдържа имената на НПО и на съответния проект и ведомство, от бюджетни пера или по европейски програми са средствата, както и техния размер.

Предварително Ви благодаря за предоставената информация!

24

Дата Процес
11.06.2024 17:17 Подаване на заявление
11.06.2024 17:30 Изпратено към деловодна система
13.06.2024 00:15 Потвърждение от деловодна система
18.06.2024 15:18 Препращане по компетентност (Областна администрация - Благоевград)
18.06.2024 15:26 Препращане по компетентност (Областна администрация - Велико Търново)
18.06.2024 15:21 Препращане по компетентност (Областна администрация - Бургас)
18.06.2024 15:23 Препращане по компетентност (Областна администрация - Варна)
18.06.2024 15:28 Препращане по компетентност (Областна администрация - Видин)
18.06.2024 15:29 Препращане по компетентност (Областна администрация - Враца)
18.06.2024 15:13 Препращане по компетентност (Столична дирекция на вътрешните работи - МВР)
18.06.2024 15:30 Препращане по компетентност (Областна администрация - Габрово)
18.06.2024 15:32 Препращане по компетентност (Областна администрация - Добрич)
18.06.2024 15:33 Препращане по компетентност (Областна администрация - Кърджали)
18.06.2024 15:35 Препращане по компетентност (Областна администрация - Кюстендил)
18.06.2024 15:36 Препращане по компетентност (Областна администрация - Ловеч)
18.06.2024 15:37 Препращане по компетентност (Областна администрация - Монтана)
18.06.2024 15:38 Препращане по компетентност (Областна администрация - Пазарджик)
18.06.2024 15:40 Препращане по компетентност (Областна администрация - Перник)
18.06.2024 15:42 Препращане по компетентност (Областна администрация - Плевен)
18.06.2024 15:43 Препращане по компетентност (Областна администрация - Пловдив)
18.06.2024 15:44 Препращане по компетентност (Областна администрация - Разград)
18.06.2024 15:46 Препращане по компетентност (Областна администрация - Русе)
18.06.2024 15:47 Препращане по компетентност (Областна администрация - Силистра)
18.06.2024 15:48 Препращане по компетентност (Областна администрация - Сливен)
18.06.2024 15:57 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Благоевград)
18.06.2024 15:58 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Бургас)
18.06.2024 15:59 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Варна)
18.06.2024 16:00 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Велико Търново )
18.06.2024 16:01 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Видин)
18.06.2024 16:03 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Враца)
18.06.2024 16:04 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Габрово)
18.06.2024 16:05 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Добрич)
18.06.2024 16:06 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Кърджали)
18.06.2024 16:07 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Кюстендил)
18.06.2024 16:09 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Ловеч)
18.06.2024 16:10 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Монтана)
18.06.2024 16:11 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Пазарджик)
18.06.2024 16:12 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Перник)
18.06.2024 16:12 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Плевен)
18.06.2024 16:13 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Пловдив)
18.06.2024 16:14 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Разград)
18.06.2024 16:15 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Русе)
18.06.2024 16:16 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Силистра)
18.06.2024 16:17 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Сливен)
18.06.2024 16:17 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Смолян)
18.06.2024 16:18 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - София)
18.06.2024 16:19 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Стара Загора)
18.06.2024 16:20 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Търговище)
18.06.2024 16:20 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Хасково)
18.06.2024 16:22 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Шумен)
18.06.2024 16:22 Препращане по компетентност (Областна дирекция на МВР - Ямбол)
Рег. № Нов задължен субект Създаден на Статус
1718714781-18.06.2024 Областна администрация - Русе 18.06.2024 15:46 Регистрирано/в процес на обработка
1718714683-18.06.2024 Областна администрация - Разград 18.06.2024 15:44 Регистрирано/в процес на обработка
1718714442-18.06.2024 Областна администрация - Перник 18.06.2024 15:40 Регистрирано/в процес на обработка
1718713571-18.06.2024 Областна администрация - Велико Търново 18.06.2024 15:26 Одобрено
1718714909-18.06.2024 Областна администрация - Сливен 18.06.2024 15:48 Одобрено
1718713311-18.06.2024 Областна администрация - Бургас 18.06.2024 15:21 Регистрирано/в процес на обработка
1718716855-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Хасково 18.06.2024 16:20 Регистрирано/в процес на обработка
1718716807-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Търговище 18.06.2024 16:20 Регистрирано/в процес на обработка
1718716627-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Сливен 18.06.2024 16:17 Регистрирано/в процес на обработка
1718716583-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Силистра 18.06.2024 16:16 Регистрирано/в процес на обработка
1718716527-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Русе 18.06.2024 16:15 Регистрирано/в процес на обработка
1718716415-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Пловдив 18.06.2024 16:13 Регистрирано/в процес на обработка
1718716220-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Монтана 18.06.2024 16:10 Регистрирано/в процес на обработка
1718716073-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Кюстендил 18.06.2024 16:07 Регистрирано/в процес на обработка
1718715938-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Добрич 18.06.2024 16:05 Регистрирано/в процес на обработка
1718714030-18.06.2024 Областна администрация - Кърджали 18.06.2024 15:33 Регистрирано/в процес на обработка
1718714340-18.06.2024 Областна администрация - Пазарджик 18.06.2024 15:38 Информацията не съществува
1718714611-18.06.2024 Областна администрация - Пловдив 18.06.2024 15:43 Регистрирано/в процес на обработка
1718714280-18.06.2024 Областна администрация - Монтана 18.06.2024 15:37 Регистрирано/в процес на обработка
1718714202-18.06.2024 Областна администрация - Ловеч 18.06.2024 15:36 Регистрирано/в процес на обработка
1718714140-18.06.2024 Областна администрация - Кюстендил 18.06.2024 15:35 Регистрирано/в процес на обработка
1718713970-18.06.2024 Областна администрация - Добрич 18.06.2024 15:32 Регистрирано/в процес на обработка
1718713776-18.06.2024 Областна администрация - Враца 18.06.2024 15:29 Регистрирано/в процес на обработка
1718713388-18.06.2024 Областна администрация - Варна 18.06.2024 15:23 Регистрирано/в процес на обработка
1718715687-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Видин 18.06.2024 16:01 Регистрирано/в процес на обработка
1718713857-18.06.2024 Областна администрация - Габрово 18.06.2024 15:30 Регистрирано/в процес на обработка
1718715640-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Велико Търново 18.06.2024 16:00 Регистрирано/в процес на обработка
1718716369-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Плевен 18.06.2024 16:12 Регистрирано/в процес на обработка
1718714207-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:36 Регистрирано/в процес на обработка
1718714785-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:46 Регистрирано/в процес на обработка
1718715810-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:03 Регистрирано/в процес на обработка
1718714446-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:40 Регистрирано/в процес на обработка
1718716585-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:16 Регистрирано/в процес на обработка
1718714342-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:39 Регистрирано/в процес на обработка
1718716631-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:17 Регистрирано/в процес на обработка
1718716329-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:12 Регистрирано/в процес на обработка
1718715877-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:04 Регистрирано/в процес на обработка
1718713972-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:32 Регистрирано/в процес на обработка
1718715471-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:57 Регистрирано/в процес на обработка
1718714615-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:43 Регистрирано/в процес на обработка
1718714531-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:42 Регистрирано/в процес на обработка
1718716531-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:15 Регистрирано/в процес на обработка
1718716224-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:10 Регистрирано/в процес на обработка
1718714858-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:47 Регистрирано/в процес на обработка
1718713860-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:30 Регистрирано/в процес на обработка
1718713576-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:26 Регистрирано/в процес на обработка
1718715644-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:00 Регистрирано/в процес на обработка
1718713780-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:29 Регистрирано/в процес на обработка
1718715542-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:59 Регистрирано/в процес на обработка
1718713392-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:23 Регистрирано/в процес на обработка
1718716153-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:09 Регистрирано/в процес на обработка
1718714144-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:35 Регистрирано/в процес на обработка
1718713315-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:21 Регистрирано/в процес на обработка
1718714855-18.06.2024 Областна администрация - Силистра 18.06.2024 15:47 Одобрено
1718712815-18.06.2024 Столична дирекция на вътрешните работи - МВР 18.06.2024 15:13 Регистрирано/в процес на обработка
1718712820-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:13 Регистрирано/в процес на обработка
1718713124-18.06.2024 Областна администрация - Благоевград 18.06.2024 15:18 Регистрирано/в процес на обработка
1718713129-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:18 Регистрирано/в процес на обработка
1718715988-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Кърджали 18.06.2024 16:06 Регистрирано/в процес на обработка
1718716327-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Перник 18.06.2024 16:12 Регистрирано/в процес на обработка
1718715872-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Габрово 18.06.2024 16:04 Регистрирано/в процес на обработка
1718715592-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Варна 18.06.2024 15:59 Регистрирано/в процес на обработка
1718716675-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:17 Регистрирано/в процес на обработка
1718716977-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:22 Регистрирано/в процес на обработка
1718715467-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Благоевград 18.06.2024 15:57 Регистрирано/в процес на обработка
1718714284-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:38 Регистрирано/в процес на обработка
1718716149-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Ловеч 18.06.2024 16:09 Регистрирано/в процес на обработка
1718716720-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:18 Регистрирано/в процес на обработка
1718715597-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:59 Регистрирано/в процес на обработка
1718715538-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Бургас 18.06.2024 15:58 Одобрено
1718716373-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:12 Регистрирано/в процес на обработка
1718715992-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:06 Регистрирано/в процес на обработка
1718716467-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:14 Регистрирано/в процес на обработка
1718713683-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:28 Регистрирано/в процес на обработка
1718716924-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Шумен 18.06.2024 16:22 Регистрирано/в процес на обработка
1718716419-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:13 Регистрирано/в процес на обработка
1718716859-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:20 Регистрирано/в процес на обработка
1718716811-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:20 Регистрирано/в процес на обработка
1718715691-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:01 Регистрирано/в процес на обработка
1718716928-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:22 Регистрирано/в процес на обработка
1718716973-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Ямбол 18.06.2024 16:22 Регистрирано/в процес на обработка
1718715942-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:05 Регистрирано/в процес на обработка
1718714686-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:44 Регистрирано/в процес на обработка
1718714033-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:33 Регистрирано/в процес на обработка
1718716716-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - София 18.06.2024 16:18 Регистрирано/в процес на обработка
1718713680-18.06.2024 Областна администрация - Видин 18.06.2024 15:28 Одобрено
1718714914-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 15:48 Регистрирано/в процес на обработка
1718714527-18.06.2024 Областна администрация - Плевен 18.06.2024 15:42 Регистрирано/в процес на обработка
1718716670-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Смолян 18.06.2024 16:17 Регистрирано/в процес на обработка
1718716463-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Разград 18.06.2024 16:14 Регистрирано/в процес на обработка
1718716284-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:11 Регистрирано/в процес на обработка
1718716280-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Пазарджик 18.06.2024 16:11 Регистрирано/в процес на обработка
1718716760-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Стара Загора 18.06.2024 16:19 Регистрирано/в процес на обработка
1718716077-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:07 Регистрирано/в процес на обработка
1718716764-18.06.2024 Министерство на вътрешните работи 18.06.2024 16:19 Регистрирано/в процес на обработка
1718715806-18.06.2024 Областна дирекция на МВР - Враца 18.06.2024 16:03 Регистрирано/в процес на обработка