Заявление от Физическо лице до от 17.06.2024

Рег. №: 1719226101-24.06.2024 | Министерство на транспорта и съобщенията | Одобрено | Дата на подаване: 17.06.2024 | Срок:

Физическо лице |

Информация за сключени договори от Министерски съвет и министерствата с туристически агенции за закупуване на самолетни билети и туристически пакети, за периода от 6 юни 2023 година до 6 март 2024 година

Решение


Дата: 24.06.2024

Предоставен пълен достъп до информацията

10

Дата Процес
24.06.2024 13:48 Крайно решение (Одобрено)