Заявление от Физическо лице до от 24.06.2024

Рег. №: 1719230692-24.06.2024 | Районна администрация - Приморски | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 24.06.2024 | Срок:08.07.2024

Физическо лице |

На основание на чл.3 от закона за достъп до обществена информация и с цел съставяне на мнение за дейността Район Приморски, община Варна, желая да ми бъде предоставена информация относно: 1. Как входът и стълбището на сградата в поземлен имот с идентификатор 10135.2553.402 са се присъединили

към търговски обект с идентификатор 10135.2553.402.1.17?

2. На коя дата и с какви документи?

Начин на получаване на исканата обществена информация: Публикуване на портала и уведомяване на посочения в профила е-мейл адрес

15

Дата Процес
24.06.2024 15:04 Подаване на заявление