Заявление от Физическо лице до от 24.06.2024

Рег. №: 1719237191-24.06.2024 | Общинска администрация - Вълчедръм | Одобрено | Дата на подаване: 24.06.2024 | Срок:

Физическо лице |

1. Обществен транспорт: данни за геолокацията на всички спирки на територията

на общината, с техните имена, идентификатор, вид на обслужван транспорт

2. Обществен транспорт: оперативна информация;

3. Обществен транспорт: информация за местоположението на превозните

средства в реално време;

4. Обществен транспорт: информация за тарифи и начини за покупка на билети;

5. Данни за мрежата от велосипедна инфраструктура;

6. Данни за пешеходна мрежа;

7. Актуална справка с кои фирми са сключени договорите за обслужване на

съответните направления.

Решение


Дата: 24.06.2024

Предоставен пълен достъп до исканата информация

13

Дата Процес
24.06.2024 16:53 Крайно решение (Одобрено)