Заявление от Юридическо лице до от 13.06.2024

Рег. №: 1719296603-25.06.2024 | Министерство на външните работи | Одобрено | Дата на подаване: 13.06.2024 | Срок:

Юридическо лице |

В телевизионно интервю бившия главен прокурор Иван Гешев казва, „че през 2020- а година с активното съдействие на тогавашния български консул Мая Христова е продаден луксозен държавен имот за 905 000 долара цена много по-ниска от пазарната“

Молба за информация дали г-жа Христова е още на дипломатическа служба?

Решение


Дата: 25.06.2024

По отношение на казаното от бившия главен прокурор Иван Гешев, „че през 2020- а година с активното съдействие на тогавашния български консул Мая Христова е продаден луксозен държавен имот за 905 000 долара цена много по-ниска от пазарната“Осъществена е покупко-продажба на недвижим имот, собственост на Република България в САЩ, щат Ню Джърси, район Франклин Лейкс, 355 Фрийманс Лейн, съгласно решение на МС № 497/13.08.2019 г. и в съответствие с предвидените срокове в предварителния договор за покупко-продажбата на недвижимия имот. Покупко-продажбата е успешно финализирана на 30.10.2019 г. Продажбата е реализирана при цена в пълен размер от 905 000 щ.д. Купувач е е американски гражданин, семеен с 5 деца.С Решение №497 от 13.08.2019 г. на Министерския съвет, недвижимият имот е обявен за имот - частна държавна собственост и е дадено съгласие за продажбата му при цена не по-ниска от 905 000 щ.д., като е упълномощена г-жа Мая Крумова Христова, Генерален Консул на Република България в Ню Йорк, САЩ, да извършва от името на българската държава всички необходими правни и фактически действия по покупко-продажбата на недвижимия имот.Съгласно предоставените доклади, към съответния момент преди осъществяването на продажбата в брокерската фирма, промотираща имота, са постъпили официални писмени предложения от първи кандидат-купувач в размер на 800 000 щатски долара на 20.05.2019 г. и в размер на 850 000 щатски долара от 30.05.2019 г. След направено от ГК-Ню Йорк контра-предложение на стойност, равна на актуалната към момента данъчна оценка, в размер на 1 005 200 щатски долара, същият кандидат е увеличил предложението си на 900 000 щатски долара на 18.06.2019 г. Последната оферта от кандидата от 02.07.2019 г. е в размер на 905 000 щатски долара и е била най-високата оферта.На 17.06.2019 г. е получена писмена оферта за покупка на имота от втори кандидат купувач - в размер на 700 000 щатски долара.След указания от МВнР, ГК Ню Йорк е възложила изготвянето на актуална пазарната оценка на лицензирана оценителска фирма “1st Appraisal Source”. На 19.06.2019 г. е предоставен докладът за анализ и оценка на имота, изготвен съобразно използваната от фирмите за покупко-продажба и оценка на имоти в района методология. Според трите разработени варианта от доклада, най-високата актуална пазарна цена е била в размер на 795 000 щатски долара, а най-ниската - 784 000 щатски долара. В доклада на независимия оценител е приложена информация за реализирани продажби през 2019 г. и лятото на 2018 г. на имоти в района със сходни параметри.На всеки 8 години местната община актуализира данъчните оценки на намиращите се в прилежащия й окръг имоти. Последната оценка, изготвена през 2012 г. за имота е в размер на 1 005 200 щатски долара, като следващата актуализация на данъчната оценка на имота е била планувана за 2020 г.За целите на инициираната процедура по продажба на българския имот са предприети спешни действия пред съответните местни власти за получаване на актуална данъчна оценка. Съгласно предоставения документ от община Франклин лейкс, данъчната оценка към 02.07.2019 г. е била определена в размер на 853 700 щатски долара.2. По отношение на молбата за предоставяне на информацията „дали въпросната г-жа Христова е още на дипломатическа служба“МВнР уведомява, че г-жа Мая Христова към момента е назначена по трудово правоотношение.


Документи:

1 Няма описание
2 Няма описание

27

Дата Процес
25.06.2024 09:23 Крайно решение (Одобрено)