Заявление от Физическо лице до от 27.02.2020

Рег. №: 1582810961172-27.02.2020 | Общинска администрация - Разград | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 27.02.2020 | Срок:12.03.2020

Физическо лице |

Копия на графична и текстова част на актовете за одобряване на генералния план за организация на движението на територията на общината - окончателен проект, както и актовете за тяхното обявяване. Моля, исканата информация да ми бъде предоставена по електронен път на адрес: ppetrova@varna.bg на общодостъпен формат.

9

Дата Процес
27.02.2020 15:42 Подаване на заявление
27.02.2020 15:42 Изпратено към деловодна система
27.02.2020 16:10 Потвърждение от деловодна система