-

Заявление от Физическо лице до от 10.06.2022

Рег. №: 1653395738473-24.05.2022 | Общинска администрация - Столична община | Частично одобрено | Дата на подаване: 10.06.2022 | Срок:24.06.2022

Физическо лице |

имот Марешки Витоша

Решение


Дата: 11.07.2022

25

Дата Процес
10.06.2022 09:58 Препращане по компетентност
10.06.2022 09:58 Изпратено към деловодна система
10.06.2022 15:30 Потвърждение от деловодна система
11.07.2022 17:03 Крайно решение (Частично одобрено)