-

Заявление от Физическо лице до от 06.12.2022

Рег. №: 1670317858277-06.12.2022 | Комисия за енергийно и водно регулиране | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 06.12.2022 | Срок:20.12.2022

Физическо лице |

Брой аварии на водопреносната мрежа на територията на гр. Плевен и количеството подадена вода към потребителите в следващия час след приключване на ремонтните дейности за периода 01.01.2022 г. до 01.12.2022 г.

23

Дата Процес
06.12.2022 11:10 Подаване на заявление
06.12.2022 11:10 Изпратено към деловодна система
06.12.2022 11:40 Потвърждение от деловодна система