-

Заявление от Юридическо лице до от 21.03.2023

Рег. №: 1679412474072-21.03.2023 | Агенция за хората с увреждания | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 21.03.2023 | Срок:04.04.2023

Юридическо лице |

1. Колко лица с ТЕЛК решение и с водеща диагноза Инсулт са назначени в специализирана среда? 2. Колко лица с ТЕЛК решение и с водеща диагноза Инсулт са регистрирали проекти за собствен бизнес? 3. Колко лица с ТЕЛК решение и с водеща диагноза Инсулт са се възползвали от безплатен билет за пътуване?

18

Дата Процес
21.03.2023 17:27 Подаване на заявление
21.03.2023 17:27 Изпратено към деловодна система
21.03.2023 17:40 Потвърждение от деловодна система