Заявление от Анонимен заявител до Министерство на вътрешните работи от 06.11.2023

Рег. №: 1699272551481-06.11.2023 | Министерство на вътрешните работи | Одобрено | Дата на подаване: 06.11.2023 | Срок:20.11.2023

Анонимен заявител |

На основание разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена наличната информация относно постъпилите сигнали за домашно насилие в районните центрове на Дирекция „Национална система ЕЕН 112“ за периода 01.08.2023 г.-31.10.2023 г. и общо за 2023 г. до 31.10.2023 г. (вкл.), както следва: Описание на исканата информация: 1. Брой на постъпилите на ЕЕН 112 за периода 01.08.2023 г.-31.10.2023 г. (вкл.) сигнали за домашно насилие: - общо за територията на цялата страна и отделно по области (за постъпилите в районните центрове за територията на съответната област) – общо за 2023 г. до 31.10. 2023 г. (вкл.) и по месеци по посочените критерии. 2. Брой на сигналите за 01.08.2023 г.-31.10.2023 г. (вкл.) сигнали за домашно насилие, които са насочени от оператора на съответния районен център 112 към повече от една служба за спешно реагиране – напр. към районно управление и към Център за спешна медицинска помощ: - общо за територията на цялата страна и отделно по области (за постъпилите в районните центрове за територията на съответната област) - общо за 2023 г. до 31.10.2023 г. (вкл.) и по месеци по посочените критерии. 3. Брой на сигналите за 01.01.2023 г.-31.10.2023 г. (вкл.) сигнали за домашно насилие, които не са насочени от оператора на съответния районен център 112 към служба за спешно реагиране: 3.1. общо за територията на цялата страна и отделно по области (за постъпилите в районните центрове за територията на съответната област); 3.2. общо за 2023 г. до 31.10.2023 г. (вкл.) и по месеци по посочените критерии. Предпочитаната форма на получаване на исканата информация е електронна (в Word и Excel формат) на електронна поща: blagorodna_makeva@abv.bg

Решение


Дата: 15.11.2023

Решение по ЗДОИ


Документи:

1 Решение по ЗДОИ
2 Решение по ЗДОИ

41

Дата Процес
06.11.2023 14:09 Подаване на заявление
06.11.2023 14:09 Изпратено към деловодна система
06.11.2023 16:00 Потвърждение от деловодна система
15.11.2023 17:21 Крайно решение (Одобрено)