Заявление от до Министерство на младежта и спорта от 15.11.2023

Рег. №: 1700036165-15.11.2023 | Министерство на младежта и спорта | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 15.11.2023 | Срок:29.11.2023

Мариян Иванов |

Докладът за извършен одит на договорите и изпълнението им по отношение на спортна зала "Арена Бургас"

26

Дата Процес
15.11.2023 10:16 Подаване на заявление
15.11.2023 19:30 Изпратено към деловодна система