Заявление от Анонимен заявител до Агенция по заетостта от 15.11.2023

Рег. №: 1700058416-15.11.2023 | Агенция по заетостта | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 15.11.2023 | Срок:29.11.2023

Анонимен заявител |

Броя на издадените в България разрешителни за работа на чужденци, граждани на страни извън ЕС. Моля данните да бъдат по години от 2015 г. (или от годината, от която започва събирането на информацията) насам (2023 г. включително). Също така моля да бъдат разделени по области, по държава на произход на лицето, както и сектора, в който работят. Също така колко от тях са с разрешение за сезонна работа, командировка, по договор за работа до 3 години и за синя карта. Ако събирането на информацията е трудоемко и това ще Ви улесни, фокусът ми е област Пловдив, така че информацията може да бъде общо за страната и конкретно за областта - колко са общо разрешителните, за какъв период, от кои страни и в кои сектори (ако е достъпна информацията, кои са по-големите компании, в които работят чужди граждани). Благодаря предварително.

33

Дата Процес
15.11.2023 16:26 Подаване на заявление
15.11.2023 17:00 Изпратено към деловодна система