Заявление от Физическо лице до от 16.11.2023

Рег. №: 1700140705-16.11.2023 | Министерство на младежта и спорта | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 16.11.2023 | Срок:30.11.2023

Физическо лице |

Във връзка с помещение, лятна градина с навеси и паркинг на територията на имот 68134.803.3944 на Национален спортен комплекс Диана намиращо се на ъгъла на имота при кръстовището на ул. Тинтява и ул. Н. Габровски моля да ми бъде предоставена следната информация:

  1. Протоколи от обсъждания и решения от Национална спортна база ЕАД във връзка с наема на помещението от построяването му
  2. Обсъждано ли е прекратяване, промяна, продължаване или други дейности по настоящия договор за описаните сгради и паркинг в последните пет години в рамките на Национална спортна база ЕАД или Министерството ?
  3. В края на 2022-та имаше заявки за прекратяване на договора на ресторанта. Какви дейности за предприети по това?
  4. Правен ли е анализ дали цената и инвестициите в имота са наистина от полза на Национална спортна база ЕАД, дали инвестициите в имота мога да бъдат отчетени като релевантни към дейността на Националния спортен комплекс или всъщност противоречат на описаните в закона дейности, които могат да се извършват на територията на комплекса? Моля да се предостави заданието и доклада към такъв анализ.
  5. Включва ли договора паркинг и тротоара до ресторанта? Как е описан въпросния паркинг и какви са очертанията му? Позволено ли е да се ограничава спирането на него от други хора чрез технически средства?

90

Дата Процес
16.11.2023 15:18 Подаване на заявление
16.11.2023 15:30 Изпратено към деловодна система