Заявление от Физическо лице до от 16.11.2023

Рег. №: 1700159227-16.11.2023 | Министерство на младежта и спорта | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 16.11.2023 | Срок:30.11.2023

Физическо лице |

Във връзка с имот предназначен за паркинг намиращ в парцел с кадастрален идентификатор 68134.803.3944 срещу адрес ул. Тинтява 126 между входа на Национален спортен комплекс Диана от страната на ул. Тинтява и трафопоста намиращ се на същата улица. Същият се вижда на прикачената снимка. Моля да ми бъде предоставена следната информация/:

  1. Всички разрешения за поставяне, договори за строеж или други дейности по дадения имот, както и вътрешна и външна документация с и на   Национална спортна база ЕАД свързана с дейности по изграждането на подпорна стена, друга инфраструктура, паркинг, автомивка или други преместваеми обекти или строежи.
  2. Колко е прогнозната стойност, как е финансирано и колко е платено до сега по дейности свързани с описаното място.
  3. Протоколи от събрания и решения на Национална спортна база ЕАД за това какво ще има на това място, как ще се стопанисва. 
  4. Съществува ли договор за наем, водят ли се разговори с потенциални наематели и на какво основание от Закона за спорта би се отдавало под наем с дадената дейност част от национален спортен комплекс включен като такъв в същия закон със съответните ограничения за дейност?
  5. Правен ли е анализ за дейности, развивани на територията на Национален спортен комплекс Диана, помещения отдавани за такива дейности и други договори описващи дейности сключени за части от комплекса, които не отговарят на изискванията за национален спортен комплекс описани в Закона за спорта? Моля приложете заданията и докладите по тези анализи.

110

Дата Процес
16.11.2023 20:27 Подаване на заявление
16.11.2023 20:30 Изпратено към деловодна система