Заявление от Физическо лице до от 26.11.2023

Рег. №: 1700972914-26.11.2023 | Министерство на вътрешните работи | Информацията не съществува | Дата на подаване: 26.11.2023 | Срок:11.12.2023

Физическо лице |

Видно от чл. 1 от Договор № 5785мпд-64 от 27.10.2022 г. МВР е възложило обществена поръчка за „закупуване и доставка на тест-касети за електронен анализатор „Dräger Drug Test 5000" за проверка на употребата на наркотични вещества или техните аналози“.

Моля, предоставете ми достъп до следната информация:

1.     За кои „аналози“ на наркотични вещества се извършват тестове с доставените касети? 

2.     В колко случая са били установени правонарушители, управляващи МПС след употреба на „аналози“ на наркотични вещества?

Информацията желая да ми бъде предоставена като копие на съдържащите я документи чрез публикуването им във формат pdf на Платформата за достъп до обществена информация. 

Решение


Дата: 11.12.2023

Уведомление

57

Дата Процес
26.11.2023 06:28 Подаване на заявление
26.11.2023 06:30 Изпратено към деловодна система
27.11.2023 08:46 Потвърждение от деловодна система
11.12.2023 15:24 Крайно решение (Информацията не съществува)