Заявление от Физическо лице до от 29.11.2023

Рег. №: 1701250662-29.11.2023 | Министерство на вътрешните работи | Одобрено | Дата на подаване: 29.11.2023 | Срок:13.12.2023

Физическо лице |

Има ли "Гранична полиция" сведения, доказателства или каквато и да е информация за подпомагане от турски гранични служби, или служители на турската армия за преминаването на нелегални мигранти през границата?

Има ли "Гранична полиция" сведения, доказателства или каквато и да е информация дали представители на турски гранични служби, или служители на турската армия са използвали нелегални мигранти, пресичащи нелегално българо-турската граница за събиране на информация относно разположението на българската армия, гранична полиция, инфраструктурни и военни обекти? 

Има ли официално споразумение, или неофициална практика между България и Турция за връщане на заловени нелегални мигранти на територията на Република България обратно към Турция?

Решение


Дата: 08.12.2023

Решение

47

Дата Процес
29.11.2023 11:37 Подаване на заявление
29.11.2023 11:45 Изпратено към деловодна система
29.11.2023 14:01 Потвърждение от деловодна система
08.12.2023 13:50 Крайно решение (Одобрено)