Заявление от Физическо лице до от 30.12.2023

Рег. №: 1703936662-30.12.2023 | Общинска администрация - Столична община | Одобрено | Дата на подаване: 30.12.2023 | Срок:16.01.2024

Физическо лице |

Моля, да ми бъде предоствен достъп, като ми изпратите линк до публичния регистър с Декларациите за несъвместимост по чл.49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията на районните кметове и техните заместници (заместник кметове) на териротията на гр. София, Столична община.

Решение


Дата: 08.01.2024

56

Дата Процес
30.12.2023 13:44 Подаване на заявление
30.12.2023 13:45 Изпратено към деловодна система
02.01.2024 09:00 Потвърждение от деловодна система
08.01.2024 16:13 Крайно решение (Одобрено)