-

Заявление от Юридическо лице до от 14.01.2024

Рег. №: 1705256769-14.01.2024 | Районна администрация - Илинден | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 14.01.2024 | Срок:28.01.2024

Юридическо лице |

Район Илинден

12

Дата Процес
14.01.2024 20:26 Подаване на заявление
14.01.2024 21:00 Изпратено към деловодна система