Заявление от Юридическо лице до от 14.01.2024

Рег. №: 1705258282-14.01.2024 | Районна администрация - Триадица | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 14.01.2024 | Срок:29.01.2024

Юридическо лице |

Район Триадица

60

Дата Процес
14.01.2024 20:51 Подаване на заявление
14.01.2024 21:00 Изпратено към деловодна система
15.01.2024 12:15 Потвърждение от деловодна система