Заявление от Физическо лице до от 24.01.2024

Рег. №: 1706097582-24.01.2024 | Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив | Одобрено | Дата на подаване: 24.01.2024 | Срок:

Физическо лице |

1. Решение № 1 от 17.03.2022 г. на Експертен екологичен съвет при РИОСВ – Пловдив и

2. Доклад с входящ номер № О-1578-4/01.08.2022 година.

Решение


Дата: 24.01.2024

1. Степен на осигурения достъп: пълен достъп;

2. Срок за осигуряване на достъпа: до 30 дни след получаване на решението;

3. Място за предоставяне на достъпа: информацията да бъде изпратена на посочения в заявлението електронен адрес;

4. Форма на предоставяне на достъпа: копия на документи и посочен интернет адрес, където са публикувани документи. В документите следва да бъдат скрити личните данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни;

5. Разходи и основания за определяне на разхода по предоставяне на достъпа: 0 лева.


Документи:

1 заявление О-226/23.01.2024
2 писмо изх. № О-226-1/24.01.2024 и решение № 3/2024

24

Дата Процес
24.01.2024 13:59 Крайно решение (Одобрено)