-

Заявление от Юридическо лице до от 11.02.2024

Рег. №: 1707681697-11.02.2024 | Районна администрация - Сердика | Одобрено | Дата на подаване: 11.02.2024 | Срок:25.02.2024

Юридическо лице |

КАЛЕНДАР

Решение


Дата: 22.02.2024

Предоставен пълне достъп до идксната информация с Решение № РСР24-РИ09-5/22.02.2024г.

27

Дата Процес
11.02.2024 22:01 Подаване на заявление
22.02.2024 13:40 Крайно решение (Одобрено)