Заявление от Юридическо лице до от 11.02.2024

Рег. №: 1707681745-11.02.2024 | Районна администрация - Слатина | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 11.02.2024 | Срок:26.02.2024

Юридическо лице |

КАЛЕНДАР

43

Дата Процес
11.02.2024 22:02 Подаване на заявление
11.02.2024 22:15 Изпратено към деловодна система
12.02.2024 08:30 Потвърждение от деловодна система