Заявление от Юридическо лице до от 11.02.2024

Рег. №: 1707681792-11.02.2024 | Районна администрация - Средец | Одобрено | Дата на подаване: 11.02.2024 | Срок:26.02.2024

Юридическо лице |

КАЛЕНДАР

Решение


Дата: 19.02.2024


Документи:

1 Няма описание

42

Дата Процес
11.02.2024 22:03 Подаване на заявление
11.02.2024 22:15 Изпратено към деловодна система
12.02.2024 15:45 Потвърждение от деловодна система
19.02.2024 10:10 Крайно решение (Одобрено)