Заявление от Юридическо лице до от 11.02.2024

Рег. №: 1707681843-11.02.2024 | Районна администрация - Студентски | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 11.02.2024 | Срок:26.02.2024

Юридическо лице |

КАЛЕНДАР

53

Дата Процес
11.02.2024 22:04 Подаване на заявление
11.02.2024 22:15 Изпратено към деловодна система
12.02.2024 10:30 Потвърждение от деловодна система