-

Заявление от Физическо лице до от 12.02.2024

Рег. №: 1707746467-12.02.2024 | Районна администрация - Красна поляна | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 12.02.2024 | Срок:27.02.2024

Физическо лице |

Бих искал да получа копие на разрешението за строеж (със заличени лични данни) на склад за строителни материали на фирма САЕМ-Борисов ООД на адрес София, ул. Колю Фичето 51 върху нает общински имот с идентификатор 68134.1107.296. Според чл. 55 от ЗУТ, по който е отдаден общинският имот след конкурс, е необходимо разрешение за строеж. Бих искал да получа информация какво е разрешено да се построи и постави в имота - височини, схеми и информация за съгласуване със съответните дружества - пожарна и т.н.

16

Дата Процес
12.02.2024 16:01 Подаване на заявление
12.02.2024 17:30 Изпратено към деловодна система
13.02.2024 08:45 Потвърждение от деловодна система