Заявление от Физическо лице до от 12.02.2024

Рег. №: 1707748966-12.02.2024 | Национален инспекторат по образованието | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 12.02.2024 | Срок:26.02.2024

Физическо лице |

Уважаеми Дами и Господа в Медицински Университет София и Медицински Колеж Й.Филаретова

На основание на чл.3 от закона за достъп до обществена информация, желая да ми бъде предоставена информация, моля да ми бъдат предоставени Подробни Учебни Планове (Plan De Studium/Course Curriculum) по специалността Акушерство в Полувисш Медицински Институт към ВМИ (сега Медицински Колеж Й.Филаретова) за учебните години 1992 - 1995 както следва.

Прилагам преведена и легализирана академична справка като доказателство за наименованиeто и продължителността на курсовете.

Благодаря Ви за съдействието!

С уважение

Соня Цочева, м. +34691947409

Av. Paisos Catalans 4, A, 1-1,

Santa Coloma de Cervelló,

08690, Spain

Име на Курса Лекции упражнения

1. Физическо възпитание 0 70

2. Латински език 34 0

3. анатомия и физиология 74 14

4. Микробиология и вирусология 26 8

5.Фармакология 60 10

6.хигиена 32 4

7.Социална медицина 36 0

8.психология и Медицинска етика 34 0

9.клинична лаборатория 26 10

10.медицинска апаратура 11 6

11. медицинска помощ при извънредни ситуации 36 0

12.акушерски и сестрински грижи 44 63

13. вътрешни болести 46 8

14.хирургични болести 39 12

15.анестезиология, реанимация и интензивно лечение 35 17

16. акушерство 180 133

17.гинекология 144 30

18.неонатология 25 10

19. детски болести 41 12

20.Инфекциозни болести 30 4

21.нервни болести 13 4

22.кожни болести 13 4

23.Физиотерапия и медицинска рехабилитация 10 8

24.очни болести 14 3

25.ушни болести 13 4

26.избираем предмет: английски език 104 0

Проведени практики :

учебни практики 1.332

производствена практика 756

Pазпределение на учебно-производствената дейност часове

27.Родилна зала и приемен акушерски кабинет 612

28..Родилно отделение 306

29.Отделение за новородени 114

30.Интензивно отделение за новородени 78

31.Гинекологично отделение и приемен гинекологичен кабинет 252

32.отделение за анестезиология, реанимация и интензивно лечение 114

33.отделение по стерилитет с кабинет по стерилитет и онко кабинет 36

34.детско-юношески кабинет 18

35.отделение за патологична бременност 270

36.акушеро-гинекологичен участък 228

37.детска консултация 60

37

Дата Процес
12.02.2024 16:42 Подаване на заявление
12.02.2024 17:15 Изпратено към деловодна система