Заявление от Физическо лице до от 12.02.2024

Рег. №: 1707749354-12.02.2024 | Министерство на вътрешните работи | Одобрено | Дата на подаване: 12.02.2024 | Срок:

Физическо лице |

застрахователна полица № Е 18990022789 от 02.11.2018 г., сключена между дирекция „УССД“ на МВР и „Бул Инс“ АД за сключено каско на леки автомобили по списък, с година на производство 2018, вид гориво – бензин, на обща стойност 574 811,73 лв., ведно със списък на застрахованите автомобили

Решение


Дата: 12.02.2024

Решение


Документи:

1 Решение

43

Дата Процес
12.02.2024 16:49 Крайно решение (Одобрено)