Заявление от Физическо лице до от 22.03.2024

Рег. №: 1711114323-22.03.2024 | Агенция за социално подпомагане | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 22.03.2024 | Срок:07.04.2024

Физическо лице |

1. Брой осиновявние на деца в страната за 2022, 2023.

2. Брой кандидат осиновители в регистъра на осиновяващи - най-актуалната информация налична.

3. Брой деца вписани в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени.

4. Процентът на осиновявания от кандидати, които кандидастват сами без партньор, спрямо двойки в момента;

5. Статистика, колко е средно изчаквателният период за кандидат осиновители в страната?

26

Дата Процес
22.03.2024 15:32 Подаване на заявление
22.03.2024 15:45 Изпратено към деловодна система
24.03.2024 00:00 Потвърждение от деловодна система