Заявление от Физическо лице до от 02.04.2024

Рег. №: 1712064706-02.04.2024 | Общинска администрация - Варна | Препратено по компетентност | Дата на подаване: 02.04.2024 | Срок:17.04.2024

Физическо лице |

При въвеждането си в експлоатация:Колко броя врати за вход /изход/ евакуация има в общият коридор на първия етаж, в жилищната сграда с 12 бр. апартаменти на адрес: Варна, Район Приморски, ул. Роза 23 Б?

15

Дата Процес
02.04.2024 16:31 Подаване на заявление
02.04.2024 16:45 Изпратено към деловодна система
03.04.2024 11:00 Потвърждение от деловодна система
11.04.2024 17:03 Препращане по компетентност (Районна администрация - Приморски)
Рег. № Нов задължен субект Създаден на Статус
1712844217-11.04.2024 Районна администрация - Приморски 11.04.2024 17:03 Регистрирано/в процес на обработка